Η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας μας & στη διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος του DNA μας.

 • Επικύρωση του Πρωτοδικείου Αθηνών ως σύλλογος, με αριθμό μητρώου 28584, υπ. αριθμ. 3722/28584-15.07.2011.
 • Έναρξη δραστηριοτήτων στην ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ της 15/07/2011, με ΑΦΜ 997564615 με κωδικούς δραστηριότητας 84251901, 94991906, 84221200, 84251100 κτλ.
 • Άδεια λειτουργίας ειδικού Ραδιοδικτύου της ΕΕΤΤ με την υπ. αριθμ. 16337/Φ615-27.05.2014.
 • Διαθέτει ISO 9001:2015 Για εκπαίδευση, Υγειονομικές καλύψεις και Διάσωση. 
 • Διαθέτει ISO 2993:2018 Για τις εκπαίδευσεις Α" βοηθειών. 
 • Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Προστασίας του Πολίτη: 16/2011 με την υπ. αριθμ. απόφαση 4826/06.09.2011 και τροποποίησεις υπ. αριθμ. 8341/19.02.2016 και 42109/18.12.2023.
 • Μέλος στον INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών, από τις 08.05.2019  μέχρι τον Μάιο του 2023, καθιστώντας μία από τις λίγες διεθνώς αναγνωρισμένες εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα.
 • Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Απ.Ππ.: Γ14/46066/596, ΦΕΚ B 5122 - 19.11.2020.
 • Εθνικό μητρώο και μητρώο περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνική Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 09121ΣΥΕ11036Ο28Ν:1445
 • Ειδικό μητρώο Εθελοντικών μη κυβερνητικών Οργανώσεων: 09121ΣΥΕ11036Ο28Ν:1331
 • Μητρώο Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων* του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: SZ1RSF με την υπ. αριθμ. 27383 της 1.11.2011, τροποποιήσεις 31345/08.10.2013 και 372581/04.06.2020.
 • Μέλος της GS1 Association Greece με Πρόθεμα (GCP-9) 520025184, από τις 24.04.2018.
 • Μέλος του δικτύου GIVMED από τις 07.05.2020.
 • Μέλος του Federation of Sustainable Development Organizations από τις 05.08.2020. 
 • Μέλος του European Alliance για την πρωτοβουλία Set The Tone project από τις 11.05.2022. 
(* Σύλλογος Ερασιτεχνών Αδειούχων Ασυρματιστών).

Διατελέσαντες πρόεδροι:
2004 - 7/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτρης (Κένταυρος).
07/2011 - 12/2011 ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Χρήστος (RSF Hellas).
12/2011 - 2/2021 Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας (RSF Hellas).
2/2021 - Σήμερα Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας (RSF Hellas).


Το Καταστατικό μας  εδώ.
Το ΔΣ μας εδώ.
Τον κώδικα Δεοντολογίας μας εδώ. 
Η Ιστορία μας εδώ. 
Τις συνεργασίες μας εδώ.
Όσους και Όσες μας στηρίζουν από τις αρχές μας μέχρι σήμερα εδώ.
Αλλά και ενημέρωση για 
Για την διαχείριση και την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).