Η RSF Hellas είναι από τις 8 Μαΐου 2019, μέλος στον INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών, καθιστώντας μία από τις λίγες διεθνώς αναγνωρισμένες εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Η RSF Hellas είναι μόνιμο μέλος και γραφείο στην Ελλάδα: 
· EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION,
· RESCUE INTERNATIONAL ASSISTANCE LEAGUE,
· RADIO SANS FRONTIERES,
· Fédération Nationale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile,
· RESEAU D' URGENCE INTERNATIONAL,
· Détachement International de Transmissions.


Πρωτόκολλο συνεργασίας με: 

· Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου,
· ERCI - Entente des Radio Clubs et Indépendants.
· USAR HELLAS. 

Είναι μέλος των δικτύων: 
· European Connected Health Alliance​,
· European Cooperation Forum of Civil Protection Voluntary Organizations,

· European First Aid Council,
· European Radio Amateurs' Organization,
· European Commission - European Road Safety Charter,
· Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction, 
· Anna Lindh Foundation network,
· Public Safety Communication Europe,
· Association of Healthcare Trainers,
· FIRE AID.

Μέλος της  GS1 Association Greece.

Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο:
· Emergency Care & Safety Institute, Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών.
· Association of Healthcare Trainers.