Η επιτροπή εκπαίδευσης του συλλόγου μας αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
Η RSF Hellas  από το 2015 διαθέτει σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  ISO 9001 : 2015 και  ISO 29993 : 2018
Σχετικές πληροφορίες εδώ.