Εδώ θα βρείτε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον Εθελοντισμό και τον Σύλλογο μας.

Το Καταστατικό μας  εδώ.

Το ΔΣ μας εδώ.

Στοιχεία Διαφάνειας εδώ

Τον κώδικα Δεοντολογίας μας εδώ. 

Η Ιστορία μας εδώ. 

Τις συνεργασίες μας εδώ.

Όσους και Όσες μας στηρίζουν από τις αρχές μας μέχρι σήμερα εδώ.

Την Νομοθεσία για τον Εθελοντισμό εδώ


Αλλά και ενημέρωση για 
Για την διαχείριση και την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).