ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αποτελεί πολιτική και ταυτόχρονα δέσμευση της RSF Hellas η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών της και η μεταχείρισή τους με αξιοπρέπεια και σεβασμό, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τη διεθνή κοινότητα.
Επιπλέον, το ίδιο επιζητεί και από τους συνεργάτες της, εθελοντικές οργανώσεις, κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Αναλυτικότερα φροντίζει να διασφαλίζονται τα εξής:
1. Δεν χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής συμμετοχής ή δράσης.
Η εθελοντική προσφορά, προσφέρεται με ελεύθερη βούληση από τα μέλη του συλλόγου και τα μέλη του συλλόγου είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν από τον σύλλογο ή να διακόψουν την εθελοντική τους σχέση μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον σύλλογο ή προφορική ενημέρωση της ΓΣ του συλλόγου.

2. Οι ώρες εθελοντικής δράσης των μελών του συλλόγου συνάδουν απόλυτα με την διαθεσιμότητα τους και την θέληση τους για εθελοντική προσφορά.

3. Παρέχονται δίκαιοι και εύλογοι όροι εθελοντικής απασχόλησης σε όλα τα μέλη του συλλόγου.

4. Τα μέλη του συλλόγου προσφέρουν εθελοντικά βάσει της διαθεσιμότητας τους και της θέλησης τους.

5. Οι εθελοντές αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής παράνομης διάκρισης (π.χ. λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας). Τα μέλη του συλλόγου  εκτιμούν την ποικιλομορφία καθώς και την ένταξή της ενώ καταδικάζουν κάθε μορφή διάκρισης και παρενόχλησης, τυχόν ακατάλληλης ή ασεβούς συμπεριφορά, όπως σωματική ή λεκτική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο προσφοράς εθελοντικού έργου ή σε οποιεσδήποτε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον εθελοντισμό. Στόχος η λήψη προληπτικών μέτρων για την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους τους εθελοντές - εθελόντριες. 

6. Τα μέλη του συλλόγου ΔΕΝ προσφέρουν εθελοντική δράση αντικαθιστώντας ή υποκαθιστώντας εργαζόμενους, βάση της Ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

7. Τα μέλη του συλλόγου ΔΕΝ υποκαθιστούν τις κρατικές υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς αλλά τους συμπληρώνουν βάσει της Ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

8. Τα μέλη του συλλόγου ή ο σύλλογος ΔΕΝ παρακρατούν με οποιοδήποτε τρόπο υλικά ή χρήματα που διατέθηκαν για την υποστήριξη της εθελοντικής δράσης τους.

9. Τα μέλη του συλλόγου δεσμεύονται να συμμετέχουν στην ζωή του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό του,  τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και να ακολουθούν τις διαδικασίες ISO.

10. Στις δράσεις τα μέλη του συλλόγου εκπροσωπούν τον σύλλογο αλλά και τους άλλους εθελοντές, γι’ αυτό τον λόγο δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε διευθέτηση διαφορών ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ Φορέα ή Ιδιώτη αλλά ενημερώνουν το ΔΣ για να υπάρξει επίσημη θέση.

11. Τα μέλη του συλλόγου κάνουν χρήση του αδειοδοτημένου από την ΕΕΤΤ δικτύου, ΜΟΝΟ κατά τις δράσεις του συλλόγου και ΜΟΝΟ με εξοπλισμό του Συλλόγου.

12. Τα μέλη του συλλόγου που είναι ραδιοερασιτέχνες συμμορφώνονται με τους νόμους και τους διεθνώς καθιερωμένους κανόνες και κανονισμούς.

13. Τα μέλη του συλλόγου σέβονται τους αποδέκτες της εθελοντικής δράσης ή προσφοράς του συλλόγου, ΔΕΝ δημοσιεύουν, δημοσιοποιούν ή κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

14. ΔΕΝ είναι επιθυμητή η συμμετοχή στα όργανα του συλλόγου ΔΣ, εφορευτική, εξελεγκτική επιτροπή, μελών που διατηρούν επαγγελματική σχέση με εταιρία ή εταιρίες προμηθευτή-ες υπηρεσιών, υλικών, εξοπλισμού ώστε τα μέλη αυτά να μπορούν να συμμετέχουν στο έργο του συλλόγου εθελοντικά ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης με πλήρη δικαιώματα με πλήρη διαφάνεια και διαύγεια.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αποτελεί πολιτική και ταυτόχρονα δέσμευση της RSF HELLAS η ηθική συμπεριφορά απέναντι όχι μόνο στους εθελοντές και συνεργάτες της αλλά και στους προμηθευτές και τους αποδέκτες της εθελοντικής δράσης ή προσφορά της.

Αναλυτικότερα:
1. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μορφή διαφθοράς, δωροδοκίας, εκβιασμού και κατάχρησης. Ο σύλλογος δεν ανέχεται ούτε συμμετέχει σε πράξεις δωροδοκίας ή σε άλλες μορφές διαφθοράς. Σε καμία περίσταση δεν προσφέρει οτιδήποτε έχει αξία με σκοπό να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ή στην εκπροσώπηση των συμφερόντων του συλλόγου ενώπιον κυβερνητικών αρχών. Τυχόν ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε συνεργάτες, προμηθευτές, χορηγούς, υποστηρικτές και μέλη  του συλλόγου αποτελεί αιτία για άμεση υπόδειξη συμμόρφωσης με τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας έως και αιτία για άμεση λήξη της συνεργασίας με τον συγκεκριμένο συνεργάτη ή προμηθευτή ή χορηγό.

2. Τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου δεν διασυνδέονται κατ’ ουδένα τρόπο με δημόσιους και κυβερνητικούς αξιωματούχους ή προμηθευτές του συλλόγου.

3. Οι προμηθευτές πρέπει να εκθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τη δομή της εταιρίας τους καθώς επίσης και της τήρησης του κώδικα δεοντολογίας.

4. Ο σύλλογος σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όποια μεταφορά τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας γίνεται με τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. Ο σύλλογος συνεργάζεται αποκλειστικά με ευυπόληπτους προμηθευτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι πόροι των οποίων προέρχονται από νόμιμες πηγές.

6. Ο σύλλογος συνεργάζεται αποκλειστικά με ευυπόληπτους οργανισμούς (κρατικούς ή ιδιωτικούς), οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νόμιμες δραστηριότητες και οι πόροι των οποίων προέρχονται από νόμιμες πηγές.

7. Ο σύλλογος συνεργάζεται αποκλειστικά με ευυπόληπτους Χορηγούς & υποστηρικτές (κρατικούς ή ιδιωτικούς), οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νόμιμες δραστηριότητες και οι πόροι των οποίων προέρχονται από νόμιμες πηγές.

Αποτελεί πολιτική του συλλόγου όχι μόνο να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους διεθνώς καθιερωμένους κανόνες και κανονισμούς, αλλά να προσφέρει εθελοντικά με την ίδια κοινωνική ευαισθησία, ακολουθώντας τις Συμβάσεις της ΔΟΕ για τις διακρίσεις καθώς και τη μετανάστευση για την απασχόληση.Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας.