15 Φεβ 2023

11:15 μ.μ.

 Το ΔΣ του Συλλόγου μας.

Για το χρονικό διάστημα 28 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2025

συγκροτείται ως ακολούθως:


Πρόεδρος: Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος.

Αντιπρόεδρος: Δρ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης Md.

Γενικός Γραμματέας: κ. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χρήστος.

Ταμίας: κα ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ Ζαχαρώ

Μέλη: κα ΠΑΡΑ Πολυξένη και κ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Αχιλλέας.