22 Ιαν 2023

7:00 μ.μ.
Και με την συμμετοχή του συλλόγου μας ολοκληρώθηκε η θεωρητική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από την ΓΓΠΠ για τους εθελοντές της.