19 Ιαν 2023

3:35 μ.μ.

    Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, από το 2015 μέχρι & σήμερα όλες οι επιθεωρήσεις και ανανεώσεις, πραγματοποιούνται από την TUV Hellas χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.Ευχαριστούμε!!