20 Οκτ 2022

6:00 π.μ.

Η RSF Hellas συμμετείχε στο Respond A' " Cyprus Pilot" που ολοκληρώθηκε στον Πυροσβεστικό Σταθμό στο Βασιλικό Λάρνακας. Το “Cyprus Pilot” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Respond A’" με τη συμμετοχή όλων των εταίρων (34 οργανισμών και φορέων από 15 Χώρες Κράτη – Μέλη) και με ενεργή συμμετοχή μέλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, με στόχο να αναδειχθεί η χρησιμότητα των εργαλείων και εφαρμογών, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τους Πρώτους Ανταποκριτές .
Οι σύγχρονες λογισμικές εφαρμογές, τα τεχνολογικά μέσα για ασφαλή ανταπόκριση όπως τα sensors, τα συστήματα εντοπισμού, παρακολούθησης σωματικής κατάστασης των πρώτων ανταποκριτών, 4G, 5G, συστήματα διαχείρισης, drones, VR, κλπ. θεωρούνται πολύ σημαντικά για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση, όπως και στη διαχείριση ρίσκου στις επιχειρήσεις.

Τα μέλη της RSF Hellas έλαβαν ενεργά μέρος σε σενάριο του προγράμματος.Ευχαριστούμε για την υποδοχή και υποστήριξη.