20 Οκτ 2022

4:30 π.μ.

Με την συμμετοχή της RSF Hellas πραγματοποιήθηκε σήμερα η άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία "ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ 2022".

Ταυτόχρονα μετά από αίτημα της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στους μαθητές και καθηγητές του 2ου ΓΕΛ Μοσχάτου.

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την συνεργασία.

Η Άσκηση ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΝΤ 2022”

Η άσκηση “ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΝΤ 2022” αποσκοπεί στον έλεγχο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών καθώς και να προκαλέσει τη συζήτηση μεταξύ των ασκούμενων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της παρουσιαζόμενης στο σενάριο κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της άσκησης ήταν οι εξής:

  • Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
  • Η δοκιμασία της σύγκλησης και λειτουργίας ενός έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η δοκιμασία της λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.
  • Ο έλεγχος του υφιστάμενου Σχεδίου, της κατανομής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Συμμετέχοντες/Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ν.Τ Αθηνών, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ν.Τ Αθηνών, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ν.Τ Αθηνών, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ν.Τ, Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Δ/νση Μητροπολιτικών Υποδομών, Γρ. Περιφερειακού Συντονιστή Π.Π., Αυτοτελές Γραφείο Τύπου, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Α, Δ/νση Υγειονομικού Ελεγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Ν.Τ Αθηνών, Εθελοντική Ομάδα RSFHELLAS, 7Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 2ο Λύκειο Μοσχάτου.