5 Μαρ 2021

11:05 π.μ.


Τ
α μέλη και το ΔΣ του συλλόγου μας, ευχαριστούν την εταιρία SoftOne Technologies για την ΔΩΡΕΑΝ μηχανογράφιση του συλλόγου μας με το προϊόν της Soft1 Open Enterprise Edition.

Ευχαριστούμε την Διοίκηση για την ταχύτητα ανταπόκρισης και το προσωπικό για την διαθεσιμότητα, την ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους.