1 Μαρ 2021

12:49 μ.μ.

Λόγο των μέτρων COVID η φετινή Γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες έγιναν με την χρήση της Ειδικής πλατφόρμας Ζευς.

Με την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς»  πραγματοποιήθηκαν οι ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης καθώς και οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας.

H «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα κρατικό πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. 

Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες, 87% δείχνει πως τα τακτικά μέλη εμπιστεύτηκαν την πλατφόρμα.

Για το χρονικό διάστημα 28 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023,
συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Δρ ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος.
Αντιπρόεδρος: Δρ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης Md.
Γενικός Γραμματέας: κ. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χρήστος.
Ταμίας: κα ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ Ζαχαρώ
Μέλη: κα ΠΑΡΑ Πολυξένη και κ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Αχιλλέας.