19 Φεβ 2021

11:28 π.μ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του συλλόγου μας, από το ΔΣ, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Λοιπόν Οργάνων.

Υποψήφιοι για ΔΣ.
1. ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ Ζαχαρώ
2. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Αχχιλέας
3. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χρήστος
4. ΠΑΡΑ Πολυξένη (Τζένη)
5. ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
6. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας

Υποψήφιοι για Ελεγκτική Επιτροπή. 
1. ΔΟΛΑΠΤΖΗ Μαρία (Μαίρη)
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ελένη
3. ΜΟΥΡΓΕΛΑ Ισμήνη

Υποψήφιοι για Πειθαρχικό Συμβούλιο.
1. ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης
2. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας