19 Φεβ 2021

11:16 π.μ.
Αγαπητά μέλη, 

σε συνέχεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του Covid 19, δηλαδή την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας Αττικής,  την απαγόρευση κυκλοφορίας που ξεκινά στις  18:00 τα Σαββατοκύριακα και την απαγόρευση συγκέντρωσης προσώπων.

Το Δ.Σ. της RSF Hellas καλεί τα Οικονομικά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2020, 14:00 - 16:00, με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με ημερήσια διάταξη:
 • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο για το Έτος 2020 (Διοικητικός Απολογισμός).
 • Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2020 ( Οικονομικός Απολογισμός).
 • Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2020.
 • Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2021.
 • Ψήφιση για την έγκριση ή μη νέων τακτικών μελών.
 • Εκκαθάριση αρχείου μελών.
 • Αποδοχή Δωρεών.
 • Επικύρωση αποφάσεων ΔΣ.
 • Επικύρωση αποφάσεων ΔΣ για τα μέλη των επιτροπών έργου του συλλόγου
 • Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού
 • Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Λοιπόν Οργάνων.

    Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, ίδιες ώρες,  με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Διενέργεια αρχαιρεσιών θα πραγματοποιηθεί λόγω της κατάστασης έκτακτα, μέσω κρατικής πλατφόρμας ψηφοφορίας η οποία τέθηκε στην διάθεση ΟΛΩΝ των φορέων. 
Η πλατφόρμα αυτή διασφαλίζει την ακεραιότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας των αρχαιρεσιών.

Για την συμμετοχή τους καλούνται να μέλη να επιβεβαιώσουν στο President (ΠΑΠΑΚΙ) rsfhellas.net την ηλεκτρονική τους διεύθυνση με την οποία θα συμμετέχουν. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου θέλει, με την ευκαιρία, να τονίσει τη σημασία της συμμετοχής όλων των μελών  για την ενίσχυση της δράσης του και την υλοποίηση των καταστατικών στόχων του.