1 Οκτ 2020

9:48 π.μ.
Τα μέλη και το ΔΣ θέλουν να ευχαριστήσουν την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, που και αυτόν τον μήνα στηρίζει τις δράσεις του Κοινοτικού Τομέα μας με προϊόντα.
Ευχαριστούμε!!!