30 Σεπ 2020

10:38 π.μ.

Σε συνεργασία με τις εταιρίες TOTTH, η RSF Hellas θα προβεί σε αποστολή τροφίμων προς τον Δήμο Καρδίτσας.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και το ΔΣ των εταιριών 
για την άψογη συνεργασία.