15 Φεβ 2009

6:34 μ.μ.
Εκπαίδευση Μελών στο αντικείμενο «Προσανατολισμός και τήρηση κατεύθυνσης με χρήση χάρτη & πυξίδας» από τον R3.