17 Δεκ 2008

6:31 μ.μ.
Τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη άσκησης σεισμού που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο, σε συνεργασία με την FNRASEC και την RSF Hellas.