21 Δεκ 2023

2:22 μ.μ.

Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια από την ΓΓΠΠ ο 2ος πίνακας πληρούνταν των προϋποθέσεων ένταξης στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).

Οι πίνακες αυτοί δηλώνουν αναφέρουν επίσημα τους  συλλόγους που είναι ενταγμένοι στο σύστημα εθελοντισμού της ΓΓΠΠ με τον παλιό αλλά και τον νέο νόμο.

Θα τον βρείτε εδώ