18 Ιουλ 2023

10:47 π.μ.

     Η κινητή μονάδα Α βοηθειών του συλλόγου, με πλήρωμα δύο εθελοντές μας, επιχείρησε στην Πυρκαγιά στο Λουτράκι μέχρι τις πρωινές ώρες.

Ενώ το συντονιστικό κέντρο μας είχε ενεργοποιηθεί για την ασφάλεια των εθελοντών μας.

Σε ετοιμότητα παρέμενε πλήρωμα αλλαγής.