3 Ιουν 2022

1:22 μ.μ.

 

Αυτή τη φορά κάναμε στάση στην εταιρία ΚSA Industrial Automation.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης παρακολούθησαν σε 2 κύκλους σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών για πολίτες με θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε περιστατικά ανακοπής, εγκεφαλικού, επιληψίας, τραύματος, πνιγμού, πνιγμονής και άλλων παθολογικών καταστάσεων που συναντάμε στην καθημερινή μας πράξη και ενδέχεται να είμαστε ο πρώτος ανταποκρινόμενος πολίτης. 

Το θεωρητικό κομμάτι συνόδευσε και πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων των πρώτων βοηθειών σε προπλάσματα, όπου οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν θωρακικές συμπιέσεις σε πραγματικό χρόνο.

Χαιρόμαστε να βλέπουμε φορείς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα υγείας και δη της εκπαίδευσης πολιτών στις πρώτες βοήθειες.