25 Νοε 2021

4:20 μ.μ.

    
    Η εκπαιδευτική ομάδα του συλλόγου μας στα πλαίσια του  Εκπαιδευτικού Προγράμματος A' Βοηθειών "από καρδιάς", πραγματοποίησε τις ακόλουθες εκπαιδευσεις:

  • Το Σάββατο 23/10 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Α' Βοηθειών στους προπονητές του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΙΑΣ".
  • Την Παρασκευή 19/11 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Α' Βοηθειών στους σπουδαστές του ΔΙΕΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ των τμημάτων Θρησκευτικού τουρισμού & Προσκυνηματικών περιηγήσεων και Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
  • Το Σάββατο 20/11 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Α' Βοηθειών στους Γυμναστές του συγκροτήματος ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ.

    Θυμίζουμε πως η RSF Hellas διαθέτει & εφαρμόζει από το 2015, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 2008,  πλέον ISO 9001 : 2015, για την εκπαίδευση που παρέχει στους πολίτες και στους Εθελοντές.

    Η επιτροπή εκπαίδευσης του συλλόγου μας αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A' Βοηθειών.
  • Bleeding control (b-con).
  • Εκπαίδευση TECC for Civilian First Care Provider.
  • Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων "Πολίτης για την Ζωή".