25 Ιουν 2021

10:37 μ.μ.
Ο σύλλογος μας συμμετείχε σε 2 ήμερη άσκηση αστικής έρευνας και διάσωσης στα πλαίσια των πιλότων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Η2020 - RESPOND-A (https://respond-a-project.eu/) και Η2020 - FASTER.

Ο Δήμος Αιγάλεω και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, διοργάνωσαν 2ημερη άσκηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή «Ελαιώνας». Το σενάριο περιλάμβανε την έρευνα και διάσωση θυμάτων μετά από σεισμό και πυρκαγιά χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εξειδικευμένης και υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιολόγηση και ανάπτυξή του.

Στην άσκηση συμμετείχαν το Ερευνητικό Κέντρο "Δημόκριτος", το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι εταιρείες PROBOTEK & Hellenic Instruments και το ΕΚΕΤΑ - Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / University of West Attica για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Η2020 - FASTER, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την έρευνα και διάσωση θυμάτων μετά από φυσικές καταστροφές.

Ευχαριστούμε
👉τον Δήμο Αιγάλεω, τον Δήμαρχο κο Γκίκα και τις υπηρεσίες του Δήμου για την συνεργασία, τον χώρο και τα μέσα που τέθηκαν στην διάθεση μας.
👉 Ερευνητικό Κέντρο "Δημόκριτος" και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ευκαιρία δοκιμών με πρωτότυπο εξοπλισμό τοπικών προσωρινών δικτύων τεχνολογίας 5G και πρωτότυπο εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης.
👉 Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / University of West Attica
👉 Τις εταιρείες PROBOTEK & Hellenic Instruments για την εκπαίδευση και την ευκαιρία δοκιμών με πρωτότυπο εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης.