24 Μαΐ 2021

11:46 π.μ.

Για την υποστήριξη με προϊόντα,  του Τμήματος Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Δράσεων της RSF Hellas.

Ευχαριστούμε την Διοίκηση αλλά και το προσωπικό για την ταχύτητα απόκρισης τους και την ευγένεια τους.