20 Μαρ 2021

7:00 μ.μ.

 Το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα A' Βοηθειών "από καρδιάς". εκ νέου στον "αέρα".

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ την εταιρία ΤΣΙΜΗΣ ΑΕ για την υποστήριξη της  με τεχνικά μέσα.

Ξεκινάμε με μια ομάδα σήμερα και δύο το επόμενο Σάββατο, η πληρότητα είναι ήδη στο 100% και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Θυμίζουμε πως η RSF Hellas  από το 2015 διαθέτει σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  το  Διεθνές  Πρότυπο  ISO 9001 : 2015.