3 Φεβ 2021

2:35 μ.μ.

 


    Ευχαριστούμε την οργάνωση Μπορούμε και την εταιρία  Γρηγόρης για την στήριξη του τομέα κοινωνικών δράσεων του συλλόγου μας με τρόφιμα.

Θυμίζουμε πως από το 2020 η RSF Hellas είναι πιστοποιημένος, με αντίστοιχο ΦΕΚ, φορέας κοινωνικής φροντίδας.