20 Ιαν 2021

12:00 π.μ.


    Το Δ.Σ. της RSF Hellas σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού, καλεί τα τακτικά μέλη, σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 - 18:00, στον χώρο του Συλλόγου, Ιθάκης 27 στο Μοσχάτο, με ημερήσια διάταξη:

 1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο για το Έτος 2020 (Διοικητικός Απολογισμός).
 2. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την ελεγκτική Επιτροπή για το Οικονομικό Έτος 2020 ( Οικονομικός Απολογισμός).
 3. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων του 2020.
 4. Κατάθεση Προτάσεων και Ψήφιση Προϋπολογισμού για το έτος 2021.
 5. Ψήφιση για την έγκριση ή μη νέων τακτικών μελών.
 6. Εκκαθάρισε αρχείου μελών.
 7. Αποδοχή Δωρεών.
 8. Επικύρωση αποφάσεων ΔΣ.
 9. Επικύρωση αποφάσεων ΔΣ για τα μέλη των επιτροπών έργου του συλλόγου
 10. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού
 11. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Λοιπόν Οργάνων.

    Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, ίδιες ώρες,  με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

    Ταυτόχρονα το ΔΣ 
Καλεί  τα τακτικά μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για τα συλλογικά όργανα του συλλόγου να επικοινωνήσουν για να λάβουν το έντυπο υποψηφιότητας μέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 στις 10:00.

Το Δ.Σ. του συλλόγου θέλει, με την ευκαιρία, να τονίσει τη σημασία της συμμετοχής όλων των μελών  για την ενίσχυση της δράσης του και την υλοποίηση των καταστατικών στόχων του.