5 Οκτ 2020

9:56 π.μ.

 H RSF Hellas, ανακοινώνει πως με σχετική χθεσινή απόφαση του ΔΣ της αποχωρεί από το δίκτυο επαναληπτών DMR +.

Κατόπιν αυτού έχει ζητηθεί από τον διαχειριστή του δικτύου η αποσύνδεση ΟΛΩΝ των επαναληπτών - αναμεταδοτών που έχει αδειοδοτήσει ο σύλλογος από το DMR+, η παράδοση της πρόσβασης στον σύλλογο και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν μαζί μας στο σύντομο αυτό ταξίδι.