25 Σεπ 2020

4:39 μ.μ.

Την ΔΩΡΕΑΝ ασφάλιση  αστικής ευθύνης για την έδρα του Συλλόγου μας, μας προσέφερε η INTERAMERICAN.

Η ΔΩΡΕΑ έρχεται να συμπληρώσει την χορηγική υποσήριξη που μας προσφέρει συνεχόμενα από το 2014 η INTERAMERICAN.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !