29 Ιουλ 2019

10:52 π.μ.

Ο σύλλογος μας RSF Hellas, στην τέταρτη θέση της αξιολόγησης Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών του προγράμματος "ΘΑΛΗΣ ΙΙ", του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της HIGGS, στην κατηγορία "Περιβάλλον/Πολιτική Προστασία", 
ενώ είναι στην 17η θέση για την κατηγορία "Εκπαίδευση" και 
στην 13η θέση στην κατηγορία "Υγεία".

Η αξιολόγηση αφορούσε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς αλλά και συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Στον σύλλογο μας πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο για κάθε ζωντανό εθελοντικό φορέα να δέχεται την συνεργασία με εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης ώστε να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα των θετικών και αρνητικών στοιχείων του, των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν.

Θυμίζουμε πως στα πλαίσια αυτά η RSF Hellas εφαρμόζει το παγκόσμιο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 στις εκπαιδεύσεις, τις δράσεις και μέρος των εγκαταστάσεων μας, ενώ εφαρμόζει και αναρτημένο κώδικα δεοντολογίας.

Το σύνολο της έρευνας, οι ορισμοί και ο τρόπος αξιολόγησης των 107 φορέων εδώ.