23 Ιαν 2019

2:52 μ.μ.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει το καταστατικό μας  

Για το χρονικό διάστημα  28 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021
το ΔΣ του συλλόγου μας συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: κ. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος.
Αντιπρόεδρος: Dr ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης.
Γενικός Γραμματέας: κ. ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης.
Ταμίας: κα ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ Ζαχαρώ
Μέλη: κ. ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χρήστος και κα ΠΑΡΑ Πολυξένη.


Τους ευχόμαστε καλή θητεία.