24 Απρ 2018

12:38 μ.μ.
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των διαδικασιών και πρωτοκόλλων ISO της, η RSF Hellas εντάχθηκε στην οικογένεια της GS1 Association Greece, μέλος του Διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes με προθέματα 520 και 521.
Η RSF Hellas θα μπορεί πλέον να εκδίδει και να κάνει χρήση barcodes σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με τομείς εφαρμογής το κέντρο logistics της,  των υλικών του υγειονομικού τομέα, και του τομέα διαχείρισης τροφίμων.