25 Ιαν 2017

3:16 μ.μ.
Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το χρονικό διάστημα από 28 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019 συγκροτείται ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΣ Ανδρέας Νικόλαος. 
Αντιπρόεδρος: ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Παναγιώτης.
Γενικός Γραμματέας: ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης.
Ταμίας: ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ Ζαχαρώ
                                                              Μέλη:  ΛΥΣΣΑΙΟΣ Χρήστος και ΠΑΡΑ Πολυξένη.

Καλοτάξιδοι.