4 Μαρ 2016

3:40 μ.μ.


Από τηνΠαρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής στο Δωρεάν Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων Επικοινωνώντας".
Το πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Ραδιοερασιτέχνες.
 
Ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να εκπαιδευτούν ως Ρ.Ε.Α. Ραδιοερασιτέχνες Εκτάκτων Αναγκών.

Είναι θεμιτή η καλή φυσική κατάσταση καθώς και το εύρος ηλικίας μεταξύ 18 έως και 65 ετών.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να μπορεί ο εκπαιδευμένος Ραδιοερασιτέχνης :
1. Να ανταποκριθεί σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Εθελοντικούς ή κρατικούς Φορείς.
2. Να έχει κοινή γλώσσα και να γνωρίζει τα πρωτόκολλα και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων,
3. Να μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στο εθελοντικό έργο του.

Η εκπαιδευτική ομάδα μπορεί να αποφασίσει γραπτές εξετάσεις.

Όλες οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή επιλογής και από την οποία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορεί να περάσουν από προσωπική συνέντευξη ή να στους ζητηθεί αντίγραφο της άδειας τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι 20 ωρών και θα ανακοινωθεί λεπτομερώς σε όσους επιλεγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κάθε εκπαιδευτική σειρά θα έχει στην ΑΘΗΝΑ 15 -20 άτομα max.

ΜΠΟΡΟΥΝ να συμμετέχουν και ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ της ΕΠΑΡΧΙΑΣ συνεργαζόμενων ομάδων μέσω εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ με ομαδική συμμετοχή 5-10 ατόμων.

Η RSF Hellas διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 2008, για την εκπαίδευση που παρέχει στους πολίτες και στους Εθελοντές.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ή στον χώρο της RSF Hellas στο Μοσχάτο ή σε χώρους στην Αττική.

ΣΕ ΟΣΟΥΣ-ΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Για πληροφορίες στον SV1GFH Ανδρέα στο τηλέφωνο 690 8226 076
Προεγγραφή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο http://goo.gl/forms/Cc6RPsA7SO