10 Φεβ 2016

9:42 π.μ.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Από την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και μέχρι την κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 (
ΤΕΛΟΣ ΕΓΡΑΦΩΝ οι θέσεις υπερκαλύφτηκαν) 
η RSF HELLAS θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής δόκιμων μελών σε νέα εκπαιδευτική σειρά.

Οι θέσεις είναι 20 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας από 18 έως 65 ετών άνδρες και γυναίκες, θα πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Οι απαιτήσεις του προγράμματος εκπαίδευσης είναι τέτοιες ώστε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων μία με δύο φορές την εβδομάδα για περίπου 2,5 μήνες.

Τα νέα μέλη, αφού παρακολουθήσουν την βασική εκπαίδευση, θα ονομασθούν δόκιμα μέλη και θα γίνουν τακτικά μέλη την επέτειο εισαγωγής τους στην Ομάδα και εφόσον συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της καθ' όλο το έτος της Δόκιμης συμμετοχής τους.

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη.

H ετήσια συνδρομή σε 15€ και η οποία καταβάλλεται μέχρι της 10 Μαρτίου 2016.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι 250 ωρών και θα ανακοινωθεί λεπτομερώς στα μέλη που θα επιλεγούν.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν online αίτηση ΜΟΝΟ μέσω του συνδέσμου ΤΕΛΟΣ ΕΓΡΑΦΩΝ οι θέσεις υπερκαλύφτηκαν. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή επιλογής και από την οποία, οι ενδιαφερόμενοι, θα περάσουν από συνέντευξη.

Από το 2015 η RSF Hellas διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 : 2008, για την εκπαίδευση που παρέχει στους πολίτες και στους Εθελοντές της.
Η εκπαίδευση παρέχεται και από πιστοποιημένα μέλη της RSF Hellas και από πιστοποιημένους Κρατικούς και από Ιδιωτικούς φορείς.

Η εκπαίδευση καταγράφεται στο "Βιβλιάριο Εθελοντή" και θα δίδεται σχετική Πιστοποίηση ή Βεβαίωση παρακολούθησης ΑΝ αυτό είναι εφικτό από τον Φορέα Εκπαίδευσης.