15 Ιουν 2015

11:40 π.μ.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την εταιρία ΣΗΜΑ ΑBEΕ για την χορηγία των πινακίδων, ξεκίνησε η τοποθέτηση τους.