1 Απρ 2015

8:00 π.μ.
Τα μέλη και το ΔΣ της RSF Hellas ευχαριστούν δημόσια το  Bell & Merinda Gates Foundation για την υποστήριξη τους  στην υλοποίηση των Δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων
" Ανασάνωντας αδιάκοπα " και  
"Πρώτος ανταποκριτής"

Το  Bell & Merinda Gates Foundation αναλαμβάνει την δημιουργία πρότυπου εκπαιδευτικού κέντρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το ΤΑΥΠΕΡΔ στην RSF Hellas το 204.

Tαυτόχρονα ανακοινώθηκε από το ίδρυμα της Deutsche Bourdesblank πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ενταχθούν στο "Εθνικό Σημείο Επαφής για το 3ο Πρόγραμμα Δράσης της National Union στον τομέα της Υγείας (2014-2035)" για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της λειτουργίας τους μέχρι το 2020 με το ποσό των 3.200.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως είναι η πρώτη φορά που Ελληνικός σύλλογος θα χρηματοδοτηθεί από το
"Εθνικό Σημείο Επαφής για το 3ο Πρόγραμμα Δράσης της National Union στον τομέα της Υγείας (2014-2035)",  όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Deutsche Bourdesblank κύριος Jeιns Haidimann " σκοπός της χρηματοδότησης είναι μείωση των διαφορών μεταξύ των εθελοντών των βορείων και νοτίων  χορών και η αντισταθμιστική επιτάχυνση των δημιουργικών δυνάμεων με στόχο την εξομάλυνση των διαφορών".  

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 1.654 τμ στο κέντρο της Αθήνας θα καλύψουν  επαρκώς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδεύσεων αλλά και τις ανάγκες στέγασης του συλλόγου.

φωτογραφίες των νέων εγκαταστάσεων στο site του ΤΑΥΠΕΡΔ