7 Φεβ 2014

3:15 μ.μ.
Μέλη του ΔΣ της  RSF Hellas συμμετείχαν στο Ελληνογερμανικό Σεμινάριο με θέμα «Εθελοντικές Οργανώσεις Πυρόσβεσης» που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρι.

Στόχος του Σεμιναρίου ήταν να υποστηρίξει το δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων πυρόσβεσης σ’ όλη την Ελληνική επικράτεια, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των δύο χωρών αλλά και μέσω ανταλλαγών προσωπικού, προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και κοινών ασκήσεων
Τα κύρια πεδία της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων από τις δύο χώρες, αφορούν τη δασοπυρόσβεση, την αντιμετώπιση χημικών και βιολογικών ατυχημάτων και πλημμυρών, την παροχή τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση συνεπειών μετά από τροχαία ατυχήματα και καταστροφές κτιρίων (βοήθεια σε σεισμούς) και τη δημιουργία και οργάνωση ενός δικτύου Εθελοντών καθώς και την εκπαίδευσή τους.