21 Ιαν 2014

5:23 μ.μ.
Προσέφεραν:
1.359 Ανθρωποώρες εθελοντικής δράσης.

Συμμετείχαν σε:
1.712 Ανθρωποώρες εκπαιδεύσεων & Ασκήσεων.

Συγκέντρωναν και μοίρασαν:
- 35.000 ιατρικά σκευάσματα (διανομή μέσο κοινωνικών φαρμακείων).
- 5.495 μερίδες φαγητού.