9 Απρ 2013

9:00 μ.μ.
Στους πρωτοετείς  φοιτητές του ΠΜΣ (MASTER ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο  «Επικοινωνίες Εκτάκτων Αναγκών». 
Η εκπαίδευση αφορούσε τους  φοιτητές της  ενότητας  «Ιατρικής Καταστροφών»

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε  και αυτή τη φορά από τον Πρόεδρο της RSF Hellas και υποψήφιο Διδάκτορα κ. ΣΑΜΑΛΤΑΝΟ Ανδρέα Νικόλαο.

Το Σεμινάριο περιλάβανε Θεωρεία και Πράξη και ολοκληρώθηκε με μικρής έκτασης άσκηση η οποία περιλάμβανε προκαθορισμένα σενάρια και μηνύματα.

Υπενθυμίζουμε πως  η συγκεκριμένη εκπαίδευση πραγματοποιείται για τρίτη φορά στους φοιτητές του  ΠΜΣ (MASTER) ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η εκπαίδευση προσφέρει την θεωρητική και πρακτική  που είναι αναγκαία σε κάθε εμπλεκόμενο σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες εκπαιδεύσεις για την Εκπαίδευση
  •  Χειριστών  Κέντρων Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης και
  •  Συντονιστών  Κέντρων Διαχείρισης Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης.