18 Φεβ 2013

11:43 π.μ.
Πρέπει να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:
1. Οι στολές να είναι κοινές σύμφωνα με τις υπηρεσιακές προδιαγραφές του ΠΣ σε αντίστοιχες αποστολές και να δίδονται στο τέλος της εκπαίδευσης πιστοποίησης ΔΩΡΕΑΝ από την ΓΓΠΠ.
2. Στις Εθελοντικές Οργανώσεις να διασφαλιστεί πως όλα τα μέλη της οργάνωσης είναι εθελοντές και δεν λαμβάνει κανείς ούτε το ΔΣ, αμοιβή.
3. Οι Εθελοντικές οργανώσεις που δημιουργούνται στα πλαίσια των ΟΤΑ να έχουν εγκεκριμένο καταστατικό και εκλεγμένο ΔΣ και να μην υπάρχει μια απλή απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την δημιουργία τους.
4. Τα οχήματα ιδιοκτησίας των Εθελοντικών οργανώσεων να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
5. Να υπάρξουν προβλέψεις για να ισχύουν όσα ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό του ΠΣ σε περιπτώσεις αναπηρίας και θανάτου του εθελοντή και πρόβλεψη για την οικογένεια του, χήρα – τέκνα.
6. Οι εκπαιδεύσεις των εθελοντών να είναι πάντα ΔΩΡΕΑΝ ακόμα και όταν πραγματοποιούνται από Ιδιωτικούς φορείς και ΑΕΙ.
7. Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να είναι πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΠΣ πχ ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισμός.
8. Οι εθελοντικές οργανώσεις να μην μπορούν να προσφέρουν επί πληρωμής οποιαδήποτε «υπηρεσία» πχ κάλυψη αγώνων η εκδηλώσεων, συναυλιών κτλ.
9. Οι εθελοντές να μπορούν να είναι μέλη ΜΟΝΟ σε μια εθελοντική οργάνωση και η οργάνωση αυτή να αναφέρεται στο δελτίο εθελοντή, σε περίπτωση αλλαγής να ενημερώνεται η ΓΓΠΠ και να εκδίδεται νέο δελτίο.
10. Να δοθεί η δυνατότητα στον ΓΓΠΠ να αποφασίζει απαλλαγής εκπαίδευσης για εθελοντές σε περιπτώσεις υπάρξεις επαγγελματικής πιστοποίησης πχ πυροσβέστης που θέλει να είναι και εθελοντής ΠΠ ή ιατρού κτλ.
11. να θεσμοθετηθεί η δημιουργία «συμβουλίου» εθελοντών που θα εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις.
12. Η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών να υπάρχει και σε εκπαιδεύσεις – ασκήσεις στο εξωτερικό.

http://www.opengov.gr/yptp/?c=3128