6 Ιαν 2013

6:00 μ.μ.
Ο SZ1RSF σταθμός της RSF Hellas συμμετείχε στην πρώτη για το 2013 μηνιαία άσκηση επικοινωνιών του Réseau d’Urgence International (R.U.I) που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 27 χωρών.