8 Ιουν 2012

12:42 μ.μ.
Το Σάββατο 2/6/2112 o SZ1RSF σταθμός της RSF Hellas συμμετείχε στην μηνιαία άσκηση επικοινωνιών του Réseau d’Urgence International (R.U.I) που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 25 χωρών.
Την άσκηση διεύθυνε ο F6PCT με χειριστή τον F5DV, ο F6PCT είναι σταθμός του Centre Opérationnel Interministériel de Gestion de Crise (C.O.G.I.C) της Direction Générale de la sécurité Civile et de la Gestion des Crises (D.G.S.C.G.C).