13 Νοε 2011

1:55 μ.μ.
O σταθμός της RSF Hellas, SZ1RSF συμετείχε στην χθεσινή άσκηση της IARU GlobalSET Nov 2011, από Ελλάδα συμετείχαν οι σταθμοί SZ1GRC, SZ1RSF (Winlink/Pactor 2 & Pactor 3), SZ1SV, SZ2EDE, SZ2RCP.