2 Ιουλ 2011

11:28 μ.μ.
Μηνιαία άσκηση τηλεπικοινωνιών του RUI. Μέλη  της RSF Hellas συμμετείχαν στην μηνιαία άσκηση τηλεπικοινωνιών του RUI (Reseau d' Urgence International), ο κεντρικός σταθμός της άσκηση ήταν ο γαλλικός σταθμός F8RSF με χειριστή τον F5DV.
F8RSF είναι ο σταθμός της Γαλλικής FNRASEC,
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των : F8RSF/P, 0N5FZ, SV1GFH, TA3ZP, A65BI, FR5MV, 5R8FL, TU5JM, CN8VO, CN8YAN, EA8DA, 6W7RP, 6W7RT, FG5IM, VE2AW, 6W7RP, 6W7RT, FG5IM, VE2AW.