3 Ιουλ 2010

5:48 μ.μ.
H RSF Hellas συμμετείχε στην Μηνιαία Άσκηση Τηλεπικοινωνιών του RUI, της FNRASEC και του DITRANS στα HF.
Στην άσκηση συμμετείχαν 20 σταθμοί από Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αμερική.